Copyright 2023 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

Gallery

Display # 

ประมวลภาพการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 50 13 - 17 ธ.ค.2564 ( hits : 1922)

     ประมวลภาพการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 50 13 - 17 ธ.ค.2564   ภาพกิจกรรมวันที่ 13 ธ.ค. 2564 ภาพกิจกรรมวันที่ 14 ธ.ค. 2564 ภาพกิจกรรมวันที่ 15 ธ.ค.2564 ภาพบรรยากาศการแข่งขั...

ภาพบรรยากาศ การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ( hits : 1377)

     ภาพบรรยากาศ การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563  (ครั้งที่ 50)  วันที่ 15 พฤศจ...

นายกฯ รับข้อเสนอความคิดเห็นร่าง พรบ. การศึกษา ( hits : 1822)

      ...

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

 

ค้นหา