Copyright 2023 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

Gallery

แสดง # 

ประมวลภาพการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "สมรรถนะผู้บริหารมืออาชีพ : บทเรียนความสำเร็จ" ( hits : 439)

     ประมวลภาพการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "สมรรถนะผู้บริหารมืออาชีพ : บทเรียนความสำเร็จ"  วันที่ 6-9 สิงหาคม 2566    ประมวลภาพกิจจกรม วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 ลงทะเบียน วันอาทิตย์ที่...

ประมวลภาพการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 50 13 - 17 ธ.ค.2564 ( hits : 2798)

     ประมวลภาพการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 50 13 - 17 ธ.ค.2564   ภาพกิจกรรมวันที่ 13 ธ.ค. 2564 ภาพกิจกรรมวันที่ 14 ธ.ค. 2564 ภาพกิจกรรมวันที่ 15 ธ.ค.2564 ภาพบรรยากาศการแข่งขั�...

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

ค้นหา