Copyright 2024 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

ประมวลภาพการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "สมรรถนะผู้บริหารมืออาชีพ : บทเรียนความสำเร็จ" 

วันที่ 6-9 สิงหาคม 2566 

 

ประมวลภาพกิจจกรม

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 ลงทะเบียน

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 กิจกรรมตีกอล์ฟ

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 กิจกรรมอื่นๆ

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 กิจกรรมอื่นๆ

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

ค้นหา