Copyright 2022 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
Display # 

ผู้บริหารที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก ส.บ.ม.ท. สามารถสมัครได้ตามขั้นตอนข้างล่างนี้ ( hits : 753)

     ผู้บริหารที่สนใจสมัครเป็นสมาชิก ส.บ.ม.ท. สามารถสมัครได้ตามขั้นตอนข้างล่างนี้ http://app.i-regist.com/v2/saat/index.php?r=member/register   ...

จำหน่ายของที่ระลึกการประชุมสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 50 ( hits : 443)

      ...

VTR.ครบรอบ ๕๐ ปี ส.บ.ม.ท. "เกียรติยศการมัธยมศึกษาไทย" ( hits : 528)

     VTR.ครบรอบ ๕๐ ปี ส.บ.ม.ท. "เกียรติยศการมัธยมศึกษาไทย"        ...

แบบประเมินการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ส.บ.ม.ท. ( hits : 638)

     แบบประเมินการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ส.บ.ม.ท.   สมาชิกสามารถเข้าไปทำแบบการประเมินเข้าร่วมงานได้ที่ลิงค์  :  แบบประเมินผลการประชุมสัมมนาวิชาการและป...

ประกาศการเลือกตั้งซ่อมตัวแทนกรรมการเขตการเลือกตั้งที่ 5 และ ( hits : 488)

      1.ประกาศการเลือกตั้งซ่อมตัวแทนกรรมการเขตเลือกตั้งที่ 5 กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม 2.เอกสารการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งซ่อมตัวแทนกรรมการเขตเลือกตั้งท...

ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมสานสายใยความรักความผูกพันของมวลสมาชิก ( hits : 701)

      ...

การขับเคลื่อน พ.ร.บ. การศึกษาและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ( hits : 412)

      ...

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน ( hits : 828)

     สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อนุมัติการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ตามที่รัฐมน...

ตัวอย่างเกียรติบัตรเข้าร่วมการประชุม ( hits : 717)

     ตัวอย่างเกียรติบัตรเข้าร่วมการประชุมประชุมสัมมนา ทางวิชาการ เรื่อง “พรบ.การศึกษาแห่งชาติ กับการมัธยมศึกษาไทย” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๕๐) ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗  ...

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) เชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟสานสัมพันธ์ ผู้บริหาร มัธยมศึกษา ( hits : 692)

     สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) เชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟสานสัมพันธ์ ผู้บริหาร มัธยมศึกษา ชิงถ้วย เลขาธิการ กพฐ. ดร.อัมพร  พินะสา  ณ สนามกอล์ฟวอเตอร์ฟอร์ต วัลเล...

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

 

ค้นหา