Copyright 2022 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
Display # 

VTR.ครบรอบ ๕๐ ปี ส.บ.ม.ท. "เกียรติยศการมัธยมศึกษาไทย" ( hits : 97)

     VTR.ครบรอบ ๕๐ ปี ส.บ.ม.ท. "เกียรติยศการมัธยมศึกษาไทย"        ...

แบบประเมินการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ส.บ.ม.ท. ( hits : 165)

     แบบประเมินการประชุมสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ส.บ.ม.ท.   สมาชิกสามารถเข้าไปทำแบบการประเมินเข้าร่วมงานได้ที่ลิงค์  :  แบบประเมินผลการประชุมสัมมนาวิชาการและป...

ประกาศการเลือกตั้งซ่อมตัวแทนกรรมการเขตการเลือกตั้งที่ 5 และ ( hits : 155)

      1.ประกาศการเลือกตั้งซ่อมตัวแทนกรรมการเขตเลือกตั้งที่ 5 กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม 2.เอกสารการขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งซ่อมตัวแทนกรรมการเขตเลือกตั้งท...

ประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมสานสายใยความรักความผูกพันของมวลสมาชิก ( hits : 431)

      ...

การขับเคลื่อน พ.ร.บ. การศึกษาและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ( hits : 268)

      ...

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน ( hits : 406)

     สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อนุมัติการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ตามที่รัฐมน...

ตัวอย่างเกียรติบัตรเข้าร่วมการประชุม ( hits : 392)

     ตัวอย่างเกียรติบัตรเข้าร่วมการประชุมประชุมสัมมนา ทางวิชาการ เรื่อง “พรบ.การศึกษาแห่งชาติ กับการมัธยมศึกษาไทย” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๕๐) ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗  ...

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) เชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟสานสัมพันธ์ ผู้บริหาร มัธยมศึกษา ( hits : 460)

     สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) เชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟสานสัมพันธ์ ผู้บริหาร มัธยมศึกษา ชิงถ้วย เลขาธิการ กพฐ. ดร.อัมพร  พินะสา  ณ สนามกอล์ฟวอเตอร์ฟอร์ต วัลเล...

แจ้งสมาชิกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ( hits : 3625)

     เรียนสมาชิกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เนื่องด้วยทางสมาคมได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๕๐) ระหว่างวันที่ ๑๓ -๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุ...

ขอเชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ( hits : 7711)

     ด้วย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) กำหนดจัดประชุมสัมมนา ทางวิชาการ เรื่อง “พรบ.การศึกษาแห่งชาติ กับการมัธยมศึกษาไทย” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ (คร...

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

 

ค้นหา