Copyright 2021 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
Display # 

แจ้งสมาชิกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ( hits : 1533)

     เรียนสมาชิกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เนื่องด้วยทางสมาคมได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๕๐) ระหว่างวันที่ ๑๓ -๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หอประชุ...

ขอเชิญประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ ( hits : 1010)

     ด้วย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) กำหนดจัดประชุมสัมมนา ทางวิชาการ เรื่อง “พรบ.การศึกษาแห่งชาติ กับการมัธยมศึกษาไทย” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓ (คร...

คณะกรรมการ ส.บ.ม.ท. เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ( hits : 393)

     คณะกรรมการ ส.บ.ม.ท. เข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเสนอแนวทางการทำงาน  1. สนับสนุนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของมัธยมศึกษา 2. สนับสนุนส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่ผู้บร...

ผังรายชื่อสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ( hits : 1153)

      ...

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

 

ค้นหา