Copyright 2021 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
Display # 

ส.บ.ม.ท. ทุกจังหวัด จัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์ COVID-19 เพื่อประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ( hits : 69)

     สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) ประสานขอความร่วมมือสาขา ส.บ.ม.ท. ทุกจังหวัด จัดตั้งศูนย์ประสานงานสถานการณ์ COVID-19  เพื่อประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ครู บุคลากร ...

แบบสอบถามความคิดเห็น ( hits : 953)

      แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการศึกษามัธยมศึกษาเพื่อรับมือกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (คร...

ประกาศสมาคมฯเรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ( hits : 9456)

      ประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิก ส.บ.ม.ท. ประเภทสามัญ ต้องตรวจสอบรายชื่อตนเอง ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือ...

บันทึก ส.บ.ม.ท.2563 ( hits : 3183)

      ตามที่สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ได้จัดทำบันทึก ส.บ.ม.ท.2563 ทางสมาคมฯขอแจ้งให้ทราบว่าท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ปุ่มดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้ คลิกเพ...

แบบเกียรติบัตรเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การจัดการศึกษามัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก” ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ( hits : 3492)

           Attachments: แบบเกียรติบัตรร่วมประชุม ชลบุรี[เอกสารดาวน์โหลด]199 kB ...

เรื่อง การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ( hits : 1783)

      ประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เรื่อง การประชุมสัมมนาทางวิชาการ Attachments: การประชุมสัมมนาทางวิชาการ (แจ้งสมาชิก)[ ]85 kB ...

เรื่อง การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ ( hits : 3194)

      ประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งกำหนดการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ และขออนุญาต ให้ข้าราชการในสังกัดร่วมป...

ประกาศสมาคมฯเรื่อง การเลื่อนจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ ( hits : 2124)

      ประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เรื่อง การเลื่อนจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ และ เรื่อง การเลื่อนจัดประชุมสัมมนาทางว...

ประกาศสมาคม ฯเรื่อง การเลื่อนจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและการสรรหานายกสมาคมฯ (ฉบับที่ ๒) ( hits : 1882)

      ประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เรื่อง การเลื่อนจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและการสรรหานายกสมาคมฯ (ฉบับที่ ๒) Attachments: ประกาศการเลื่อนจัดประชุม ฉบับที...

เห็นขอบตั้ง อ.ก.ค.ศ.สพฐ. อ.ก.ค.ศ.จังหวัด พร้อมแก้ มาตรา 53 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชครูฯ ( hits : 1549)

               22เม.ย.63-นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่มีนา...

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

 

ค้นหา