Copyright 2022 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
Display # 

ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ( hits : 879)

     ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดเชียงราย    ขั้นตอนที่ 1 : สมาชิกสามารถ สแกน QR Code  หรือ >>>>...

ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 50 ( hits : 370)

       ...

มาตรการการดำเนินการควบคุมโรคจังหวัดเชียงรายในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 50 ( hits : 1356)

     การดำเนินการมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่ 13 - 17 ธันวาค...

VTR กีฬาสัมพันธ์ ส.บ.ม.ท. ณ สนามกีฬา ลีโอ เชียงรายสเตเดียม ( hits : 467)

           VTR กีฬาสัมพันธ์ ส.บ.ม.ท. ณ สนามกีฬา ลีโอ เชียงรายสเตเดียม       ...

VTR ประชาสัมพันธ์งาน การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 50 ( hits : 933)

                   VTR ประชาสัมพันธ์งาน การประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 50   ...

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ "การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ สายผู้บริหารสถานศึกษา ( hits : 584)

     ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ "การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ สายผู้บริหารสถานศึกษา" ฟรี (สำหรับผู้บริหารทุกสังกัด ทุกระดับ ตลอดจนทุกคนที่...

คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.) ( hits : 530)

      ...

กำหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ วันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2564 ( hits : 2267)

      ...

ส.บ.ม.ท. แสดงความยินดีท่าน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ( hits : 866)

     ส.บ.ม.ท. แสดงความยินดีท่าน ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ในการรับตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ...

ส.บ.ม.ท. และ สคคท.แสดงความยินดี ดร.อรรถพล สังขวาสี ( hits : 382)

     ส.บ.ม.ท. และ สคคท.แสดงความยินดี ดร.อรรถพล สังขวาสี ในโอกาสรับตำแหน่งเลขาธิการสภาการศึกษา   ...

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

 

ค้นหา