Copyright 2021 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
Display # 

ประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินอิเลคทรอนิกส์ ( hits : 1854)

      ประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินอิเลคทรอนิกส์ << คลิกที่นี่ >>     Attachments: ประกาศสมาคมฯ เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเง...

ข้อควรระวังของผู้อำนวยการสถานศึกษากับข้อหา “ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ” ( hits : 1625)

      ข้อควรระวังของผู้อำนวยการสถานศึกษากับข้อหา “ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ” รองศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ประทีป ทับอัตตานนท์ << คลิกที่นี่ >>     Attachments: ประวัติ รองศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ประท...

ผลการคัดสรรผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๑ ( hits : 3883)

      ประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.)  เรื่อง ผลการคัดสรรผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๑     ตามที่ สมาคมผู้บริหา...

ส.บ.ม.ท.เรียกร้องให้ สพฐ.ยกฐานะสำนักมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ( hits : 1805)

      ส.บ.ม.ท.เรียกร้องให้ สพฐ.ยกฐานะสำนักมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นหน่วยงานทางการศึกษา อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/86037 ...

ขอเชิญลงทะเบียน STEM CONNEX Online Academy ( hits : 1796)

      STEM CONNEX Online Academy จัดโดย Worlddidac Asia วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 10:00   ดูรายละเอียดโครงการ   ...

ประชาสัมพันธ์ “การพิจารณาคัดสรรรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๑” ( hits : 7688)

         การพิจารณาคัดสรรรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๑   ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่นี่ 1. การพิจารณาคัดสรรรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๑  (ประธานสาขา / ผู้อ...

logo

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โครงการให้ความรู้ทางวิชาการ ( hits : 1950)

       ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โครงการให้ความรู้ทางวิชาการ      หากประสงค์ให้สมาคมฯ จัดส่งวิทยากรไปบรรยายในหลักสูตร ดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ นางสาวนันทวัน ชวัติชัย โทรศัพท์ ๐๘-๓...

ประชาสัมพันธ์ “โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน: แนวโน้มคุณภาพการศึกษาสำหรับทุกคน” ( hits : 1868)

         บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กำหนดจัด “โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561” ภายใต้แนวคิด “เป้าหมา...

ประกาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“กลยุทธ์ การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ” ( hits : 2050)

        โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กลยุทธ์ การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพบุคลากร วังน้ําเขียวเลควิว อําเภอปักธงชัย จังหว...

พิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยตนเอง (Self Service) ( hits : 26777)

         ดาวน์โหลดประกาศรับรอง เรื่อง การใช้ลายมือชื่อผู้รับเงินอิเลคทรอนิกส์ >> คลิ๊กที่นี่ ขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยตนเอง1. เลือกรอบที่ลงทะเบียนในส่วนถัดไป แล้วพิมพ์...

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

 

ค้นหา