Copyright 2021 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)
Display # 

แบบเกียรติบัตรเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การจัดการศึกษามัธยมศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลก” ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ( hits : 3669)

           Attachments: แบบเกียรติบัตรร่วมประชุม ชลบุรี[เอกสารดาวน์โหลด]199 kB ...

เรื่อง การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ( hits : 1891)

      ประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เรื่อง การประชุมสัมมนาทางวิชาการ Attachments: การประชุมสัมมนาทางวิชาการ (แจ้งสมาชิก)[ ]85 kB ...

เรื่อง การประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ ( hits : 3298)

      ประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งกำหนดการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี ๒๕๖๒ และขออนุญาต ให้ข้าราชการในสังกัดร่วมป...

ประกาศสมาคมฯเรื่อง การเลื่อนจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ ( hits : 2197)

      ประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เรื่อง การเลื่อนจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ และ เรื่อง การเลื่อนจัดประชุมสัมมนาทางว...

ประกาศสมาคม ฯเรื่อง การเลื่อนจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและการสรรหานายกสมาคมฯ (ฉบับที่ ๒) ( hits : 1947)

      ประกาศสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เรื่อง การเลื่อนจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและการสรรหานายกสมาคมฯ (ฉบับที่ ๒) Attachments: ประกาศการเลื่อนจัดประชุม ฉบับที...

เห็นขอบตั้ง อ.ก.ค.ศ.สพฐ. อ.ก.ค.ศ.จังหวัด พร้อมแก้ มาตรา 53 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชครูฯ ( hits : 1751)

               22เม.ย.63-นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่มีนา...

ส.บ.ม.ท.เสนอเพิ่มเติมการบริหารราชการ ศธ.พร้อมแนะแนวทางแก้ปัญหาทุจริตย้าย ผอ.โรงเรียน ( hits : 1382)

             นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ( ส.บ.ม.ท.) เปิดเผยว่าตามที่สมาพันธ์ครูและผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้เสนอแนะให้มีก...

ประกาศ เรื่อง การเตรียมการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ( hits : 1272)

      ประกาศด่วนที่สุด!!! เรื่อง การเตรียมการดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. รายละเอียดโครงการแลกเปลี่ยนฯ ณ ประเทศมาเลเซีย จํานวน ...

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เรื่อง การจัดการเรียนการสอน online ( hits : 1376)

      สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) เรื่อง การจัดการเรียนการสอน online กราบเรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน           ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้เลื่...

ร่าง ประเด็นเรื่อง "นิติบุคคลในสถานศึกษา" ( hits : 998)

      ร่าง ประเด็นเรื่อง "นิติบุคคลในสถานศึกษา" Attachments: ร่าง ประเด็นเรื่อง "นิติบุคคลในสถานศึกษา"[ร่าง ประเด็นเรื่อง "นิติบุคคลในสถานศึกษา"]241 kB ...

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

 

ค้นหา