Copyright 2021 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

Gallery

Display # 
Click to enlarge image 610315_01.jpg

15 มีนาคม 2561 ภาพบรรยากาศงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ครั้งที่ 47) ( hits : 1884)

       โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ครั้งที่ 47) ระหว่างวันที่ 13 - 16 มีนาค...

Click to enlarge image 610314_01.png

14 มีนาคม 2561 ภาพบรรยากาศงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ครั้งที่ 47) ( hits : 2012)

       โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ครั้งที่ 47) ระหว่างวันที่ 13 - 16 มีนาค...

Click to enlarge image 610314_a_01.png

14 มีนาคม 2561 พิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ครั้งที่ 47) ( hits : 3603)

       โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ครั้งที่ 47) ระหว่างวันที่ 13 - 16 มีนาค...

Click to enlarge image 610313_01.png

13 มีนาคม 2561 ภาพบรรยากาศงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ครั้งที่ 47) ( hits : 2427)

       โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ครั้งที่ 47) ระหว่างวันที่ 13 - 16 มีนาค...

Click to enlarge image TRU_9420.png

พิธีรับโล่เชิดชูเกียรติ โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “อนาคตการศึกษาไทยยุคไทยแลนด์ 4.0” ( hits : 2892)

     31 สิงหาคม 2560 พิธีรับโล่เชิดชูเกียรติ โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “อนาคตการศึกษาไทยยุคไทยแลนด์ 4.0”   ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม รูปภาพรับโล่เชิดชูเกียรติ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ (Facebook)...

Click to enlarge image IMG_5770.png

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา” ( hits : 1778)

     ภาพพิธีมอบโล่ผู้บริหารดีเด่น 2559  โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา” << ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม >>   ...

Click to enlarge image 129.jpg

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ส.บ.ม.ท. เรื่อง "การกำหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้าของการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา" ( hits : 1846)

     ประชุมคณะกรรมการบริหาร ส.บ.ม.ท. เรื่อง "การกำหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้าของการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา"  วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559  ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาคม  พร้อ...

Click to enlarge image MAC_8503.png

การประชุมสัมนาวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาไทย ( hits : 1490)

     วันที่ 24-27 ส.ค. 2559 การประชุมสัมนาวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาไทยโดยมี ฯพณฯ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานณ โรงแร...

Click to enlarge image 601_01.png

การประชุมเรื่อง "บทบาทของ ส.บ.ม.ท.ต่อการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา" ( hits : 1221)

     วันที่ 23 ก.ค. 2559 การประชุมเรื่อง "บทบาทของ ส.บ.ม.ท.ต่อการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา" โดย นายกกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา ส.บ.ม.ท. ร่วมกับกรรมการบริหารสมาคม ประธานสาขา ส.บ.ม.ท. จังหวัด/อปท. และ...

Click to enlarge image IMG_5710.JPG

กรรมการบริหารสมาคมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.34 เพื่อเตรียมพร้อมจัดประชุมสัมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ ( hits : 1070)

     วันที่ 8-10 ก.ค. 2559 กรรมการบริหารสมาคมร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพม.34 เพื่อเตรียมพร้อมจัดประชุมสัมนาวิชาการ ครั้งที่ 2/2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ สามารถดาวน์...

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

ค้นหา