Copyright 2019 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

Gallery

Display # 
Click to enlarge image SAAT6208_01.png

ภาพบรรยากาศ งานประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2562 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ( hits : 203)

       ภาพบรรยากาศ งานประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2562 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อให้สมาชิกมีทัศนคติและมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ...

Click to enlarge image 135092.jpg

ส.บ.ม.ท. ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช - พัทลุง จัดสัมมนาทาง​วิชาการ​และประชุมประจำเดือน ( hits : 338)

       ภาพกิจกรรมส.บ.ม.ท. ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช - พัทลุง   จัดสัมมนาทาง​วิชาการ​และประชุมประจำเดือน วันที่ 23-25 มิถุนายน 2562   เพื่อเป็นการเตรียมการ...

Click to enlarge image SAAT_Seminar62_00.jpg

7-10 พฤษภาคม 2562 ภาพบรรยากาศงานประชุมทางวิชาการประจำปี 2561 ( hits : 460)

       ภาพบรรยากาศงานประชุมทางวิชาการประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2562  ณ ห้องประชุมบ้านล้านตอง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่    ดูภาพทั้งหมด     ...

Click to enlarge image SAAT_62_Golf_00.jpg

ภาพบรรยากาศงานกอล์ฟ สานสัมพันธ์ ชาว ส.บ.ม.ท. ( hits : 331)

       ภาพบรรยากาศงานกอล์ฟ สานสัมพันธ์ ชาว ส.บ.ม.ท. 7 พฤษภาคม 2562 จ.เชียงใหม่     View the embedded image gallery online at: http://saat2016.com/index.php/gallery#sigFreeId15c43747c9     ...

Click to enlarge image 190206_0000.jpg

30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ภาพบรรยากาศงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัญหาอันเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง ( hits : 434)

       ภาพบรรยากาศงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัญหาอันเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นหนองคาย   ...

Click to enlarge image SAAT_00.JPG

12-14 ธันวาคม 2561 ภาพบรรยากาศงานประชุมข้อควรระวังของผู้บริหารสถานศึกษากับข้อหาการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ( hits : 462)

       ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการ เรื่อง ข้อควรระวังของผู้บริหารสถานศึกษากับข้อหาการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน  ...

Click to enlarge image 000.jpg

15-17 พฤษภาคม 2561 ภาพบรรยากาศงานประชุมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ ( hits : 1163)

       ภาพบรรยากาศงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน สร้างคนดีให้บ้านเมือง”  ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมบงกชศรีเสาวภาค โรง...

Click to enlarge image 610315_01.jpg

15 มีนาคม 2561 ภาพบรรยากาศงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ครั้งที่ 47) ( hits : 906)

       โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ครั้งที่ 47) ระหว่างวันที่ 13 - 16 มีนาค...

Click to enlarge image 610314_01.png

14 มีนาคม 2561 ภาพบรรยากาศงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ครั้งที่ 47) ( hits : 1047)

       โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ครั้งที่ 47) ระหว่างวันที่ 13 - 16 มีนาค...

Click to enlarge image 610314_a_01.png

14 มีนาคม 2561 พิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ครั้งที่ 47) ( hits : 2810)

       โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ครั้งที่ 47) ระหว่างวันที่ 13 - 16 มีนาค...

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

ค้นหา