Copyright 2022 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

การดำเนินการมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.) ครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***** หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามข้อมูลสามารถสอบถามได้กับทางเจ้าหน้าที่ (ในเวลาราชการ) *****

 

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

 

ค้นหา