Copyright 2021 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

เห็นขอบตั้ง อ.ก.ค.ศ.สพฐ. อ.ก.ค.ศ.จังหวัด พร้อมแก้ มาตรา 53 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชครูฯ

         22เม.ย.63-นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่มีนายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา รมว.ศธ.) เป็นประธาน ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้มีการตั้งคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ อ.ก.ค.ศ.จังหวัด  พร้อมให้มีการแก้ไขอำนาจการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 53(3)และ(4) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง อำนาจ อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยจะเร่งดำเนินการ เพราะถือเป็นเรื่องเร่งด่วน

         “การมี อ.ก.ค.ศ.สพฐ. และ อ.ก.ค.ศ.จังหวัด โดยในส่วนอ.ก.ค.ศ.จังหวัดจะมีองค์ประกอบของผู้แทนผอ.เขตร่วมด้วย ซึ่งไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีความเป็นธรรมหรือมีการเรียกรับเงินกับปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เนื่องจากมีอ.ก.ค.ศ.สพฐ.ควบคุมกำกับอีกชั้น  ทั้งนี้ผมมองว่าจะเป็นเรื่องดี เพราะสพฐ.ในฐานะผู้ใช้งานโดยตรงเราควรจะได้อำนาจการโยกย้ายครูหรือผู้บริหาร  เพราะอย่างอาชีวะ หรือ กศน.ก็โยกย้ายกันได้เอง เพราะทุกวันนี้เมื่อเกิดปัญหาข้าราชการครูมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแต่สพฐ.ในฐานผู้บังคับบัญชาโดยตรงกลับไม่มีอำนาจในมือไม่สามารถบริหารจัดการอะไรได้เลย ซึ่งเหมือนเป็นการแก้ปัญหาแบบไม่สุดทางครึ่งๆกลาง ดังนั้นเชื่อว่าเมื่อเราได้อำนาจคืนกลับมาเหมือนเดิมก็จะทำให้ลดปัญหาการบริหารงานบุคคลในปัจจุบันได้  และสามารถควบคุมคนของเราได้ด้วยตัวเองจึงเชื่อว่าจะทำให้การบริหารจัดการงานบุคคลมีประสิทธิภาพมากขึ้น”เลขาฯ กพฐ.กล่าว

แหล่งที่มาของข่าว

https://today.line.me

 

https://www.thaipost.net

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

 

ค้นหา