Copyright 2021 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

 

 

การพิจารณาคัดสรรรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๑

 


ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่นี่

1. การพิจารณาคัดสรรรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๑  (ประธานสาขา / ผู้อำนวยการ)
2. ประกาศหลักเกณฑ์การคัดสรรผู้บริหารดีเด่น ปี 61
3. แต่งตั้งประธานสาขาฯ ชุดที่ 24
4. แบบเสนอขอรับรางวัล ส.บ.ม.ท. 61

 

 

Attachments:
Download this file (1-1_SAAT_Letter Out.pdf)การพิจารณาคัดสรรรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2561 (ประธานสาขา)[การพิจารณาคัดสรรรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2561 (ประธานสาขา)]121 kB
Download this file (1-2_SAAT_Letter Out.pdf)การพิจารณาคัดสรรรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2561 (ผู้อำนวยการ)[เรียน ผอ_การพิจารณาคัดสรรรางวัลผู้บริหารดีเด่น ประจำปี 2561]82 kB
Download this file (2_SAAT_Criteria_2561_V2.pdf)หลักเกณฑ์และวิธีการคัดสรรฯ 2561[หลักเกณฑ์และวิธีการคัดสรรฯ 2561]164 kB
Download this file (LetterOut_Board_24(2).pdf)แต่งตั้งประธานสาขาฯ ชุดที่ 24 รอบ 2[แต่งตั้งประธานสาขาฯ ชุดที่ 24]97 kB
Download this file (SAAT_Award _Request_Form.docx)แบบเสนอขอรับรางวัล ส.บ.ม.ท. 61[แบบเสนอขอรับรางวัล ส.บ.ม.ท. 61]45 kB
f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

ค้นหา