Copyright 2023 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

รวมภาพบรรยากาศ : การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (ครั้งที่ 52)

รวมภาพบรรยากาศ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (ครั้งที่ 52) และการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 26 ระหว่างวันที่ 20 - 23 เมษายน 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

คลิ้กรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ :  >>>   วันที่ 1   >>> วันที่ 2 >>>  วันที่ 3 (ภาพบรรยากาศ )  >>> วันที่ 3 ( รับโล่ )

 

 

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

 

ค้นหา