Copyright 2021 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

ส.บ.ม.ท. ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช - พัทลุง จัดสัมมนาทาง​วิชาการ​และประชุมประจำเดือน

 

ภาพกิจกรรมส.บ.ม.ท. ร่วมกับ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช - พัทลุง

 

จัดสัมมนาทาง​วิชาการ​และประชุมประจำเดือน วันที่ 23-25 มิถุนายน 2562

 

เพื่อเป็นการเตรียมการในการจัดประชุมใหญ่ทางวิชาการ

 

ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2562 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

 

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

ค้นหา