Copyright 2021 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 ภาพบรรยากาศงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ปัญหาอันเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ภาพบรรยากาศงานประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง ปัญหาอันเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562

ณ โรงแรมรอยัลนาคาราและคอนเวนชั่นหนองคาย

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง​ ปัญหาอันเกิดจากการจัดซื้อจัดจ้าง

  

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

ค้นหา