15-17 พฤษภาคม 2561 ภาพบรรยากาศงานประชุมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ

Category: Gallery
Hits: 1997

 

ภาพบรรยากาศงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง “คุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน สร้างคนดีให้บ้านเมือง” 

ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤษจิกายน 2561

ณ ห้องประชุมบงกชศรีเสาวภาค โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

 

พี่น้องชาว สบมท. ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงเรียนและรองผู้บริหารโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสงขลา และคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาทุกท่าน

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://saat2016.com/index.php/gallery/648-25611115-17?tmpl=component&print=1#sigFreeId218bba15c5