Copyright 2020 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

15 มีนาคม 2561 ภาพบรรยากาศงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ครั้งที่ 47)

 

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน”

และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ครั้งที่ 47)

ระหว่างวันที่ 13 - 16 มีนาคม 2561

ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

 

ดูภาพบรรยากาศงานทั้งหมด (วันที่ 15 มีนาคม 2561)

กล้อง 1  << คลิกที่นี่ >>

กล้อง 2  << คลิกที่นี่ >>

 

 

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

ค้นหา