Copyright 2020 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

ข้อควรระวังของผู้อำนวยการสถานศึกษากับข้อหา “ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ”

รองศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.ประทีป ทับอัตตานนท์

<< คลิกที่นี่ >>

 

 

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

ค้นหา