Copyright 2019 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประกันคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0”

สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

 

 งานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประกันคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0” 

ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561

ห้องประชุมบงกชศรีเสาวภาค โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 

นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมฯ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ประกันคุณภาพการศึกษามัธยมศึกษาไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0” โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ จำนวน 120 คน เข้าร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

ค้นหา