Copyright 2019 - สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย (ส.บ.ม.ท.)

14 มีนาคม 2561 พิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ครั้งที่ 47)

 

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ

เรื่อง “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน”

และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ครั้งที่ 47)

ระหว่างวันที่ 13 - 16 มีนาคม 2561

ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

 

ดูภาพพิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณทั้งหมด (วันที่ 14 มีนาคม 2561)  << คลิกที่นี่ >> 

 

f t g m

รวมลิงค์

 

    

    

 

 

ค้นหา