นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 

ประชุมคณะกรรมการบริหาร ส.บ.ม.ท. เรื่อง "การกำหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้าของการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา"  วันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559  ณ  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยาคม  พร้อมทั้งพิจารณาการดำเนินการของสมาคมศึกษา, การจัดประชุมวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 รวมถึงดูงานโรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม  โดยนายกสมาคม นายรัชชัยย์  ศรสุวรรณ

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม

 
 
 
   
Copyright 2016 by saat2016.com