นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 

 

กิจกรรม ส.บ.ม.ท.

เรื่อง “สานงานต่อ ก่องานใหม่ ด้วยใจเดียวกันเพื่อมัธยมศึกษาไทย”

ณ  โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง  กรุงเทพมหานคร

 

                

 

นายกส.บ.ม.ท.ชุดที่ ๒๒ มอบภารกิจให้กับนายก ส.บ.ม.ท. ชุดที่ ๒๓ ณ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรงกรุงเทพมหานคร โดยการสานต่ออุดมการณ์และเจตนารมณ์ของ ส.บ.ม.ท. ที่ได้ดำเนินการผ่านมามอบหมายให้ชุดใหม่ได้ประสานงานต่อเพื่อประโยชน์ของพี่น้องมัธยมศึกษา

ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการผ่านมาของชุดที่ ๒๒ ในการขับเคลื่อนเพื่อบอกกล่าวผู้มีอำนาจว่าเราขอบ้านมัธยมศึกษาคืนสู่พวกเรา เราขอผู้เชี่ยวชาญด้านมัธยมศึกษามาดูแลเรา

 

 

กิจกรรม ส.บ.ม.ท.

เรื่อง “ยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙”

ณ   โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ ๒๔ – ๒๗ สิงหาคม๒๕๕๙

 

ประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ ท่านได้มีบัญชาให้ยกระดับ สมป.ให้เป็นสำนักในโครงสร้าง สพฐ.และการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาแนวใหม่

 

 

             กิจกรรม ส.บ.ม.ท.

     เรื่อง “การนำเสนอข้อปรับระบบบริหารจัดการ

ให้เกิดมัธยมศึกษาและการสู่ความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา”

ณ   สถานที่ประชุม ๔ ภูมิภาค ของรัฐสภา

ช่วงระหว่างวันที่  ๑  กันยายน ถึง  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๙

     นายกสมาคม ฯ มอบหมายให้คณะกรรมการปฏิรูปการมัธยมศึกษาทั้ง ๔ ภูมิภาคได้ร่วมประชุม

เพื่อนำเสนอข้อมูลในการจัดตั้งมัธยมศึกษา เพื่อให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการดูแลและบริหารจัดการมัธยมศึกษา

 

 

กิจกรรม ส.บ.ม.ท.

เรื่อง “พัฒนาคุณภาพการศึกษา EDUCA 2016

ณ   ศูนย์ประชุมเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

 

กิจกรรม ส.บ.ม.ท.

เรื่อง “พัฒนาวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน”

ณ   โรงแรมปรินส์พาเลซ  กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๐ – ๒๑  เมษายน   ๒๕๕๙

 

        ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ ได้พัฒนาสมาชิก ส.บ.ม.ท.และเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน และสามารถนำผลการปฏิบัติงานนั้นไปยกระดับวิทยฐานะให้สูงขึ้น ได้รับการตอบรับที่ดีและถือว่าเป็นโครงการที่ ส.บ.ม.ท.ได้ดำเนินการเพื่อมวลสมาชิกในด้านวิชาการ

 

 

 

 

 

กิจกรรม ส.บ.ม.ท.

เรื่อง “รวมใจ ส.บ.ม.ท.เพื่อพี่น้องชาวใต้”

 นายกส.บ.ม.ท.ชุดที่ ๒๓  ดร.รัชชัยย์  ศรีสุวรรณ ได้เร่งระดมทรัพยากรและร่วมบริจาค

น้ำใจจากพี่น้อง ส.บ.ม.ท.ทั่วประเทศสู่พี่น้องชาวใต้อย่างต่อเนื่อง  

 

 

 

 

กิจกรรม ส.บ.ม.ท.

เรื่อง “เราพร้อมสู่สำนักงานใหม่ ภายใต้ชายคาเดิม ณ ตึก สกสค.”

              นายกส.บ.ม.ท.ชุดที่ ๒๓  ดร.รัชชัยย์  ศรีสุวรรณ ได้ประสานงานกับฝ่ายบริหาร สกสค.

ได้รับความกรุณาให้ใช้อาคาร 1 เป็นที่ตั้งสำนักงานเหมือนเดิมแต่ขอเวลาปรับปรุงสำนักงาน

ช่วยนี้เลยได้สำนักงานชั่วคราวที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

 

 
 
 
 
  เมื่อวันที่: 22.1.2561 , อ่าน: 31
 
Copyright 2016 by saat2016.com