นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

 

ดาวน์โหลด 

อ่านทั้งหมด >>  

 

 

 

ภาพกิจกรรม 

 

 

ภาพรับโล่เชิดชูเกียรติ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “อนาคตการศึกษาไทย
ยุคไทยแลนด์ 4.0”
  ภาพพิธีมอบโล่ผู้บริหารดีเด่น ๒๕๕๙โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชา”

วันที่ 18-20 พ.ย.59ประชุมคณะกรรมการ
บริหารส.บ.ม.ท. เรื่อง
"การกำหนดยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนและติดตามความก้าวหน้า
ของการยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา"

กิจกรรมการประชุมสัมนาทางวิชาการ
โดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
แห่งประเทศไทย
วันที่ 24-27 สิงหาคม 2559

 

อ่านทั้งหมด >>>   

  

 

การสมัครสมาชิก ส.บ.ม.ท. 

 

   ขั้นตอนการสมัครสมาชิกและที่อยู่ ส.บ.ม.ท.(ชั่วคราว)

 

ใบสมัครสมาชิกประเภทวิสามัญ
 
ใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ 
 
ใบสมัครสมาชิกสถาบัน
 

 

 

 

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by saat2016.com